Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Hrajú a spievajú Marián Varga, Pavol Hammel, Fedor Frešo a Collegium Musicum.