Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Hrá a spieva skupina Javory.