Chvíľa pre pesničku

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Pásmo populárnych pesničiek.