Chvíľa pre pesničku

Nevhodné do 12 rokov
Spieva Karol Konárik.