Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých

Spieva Jitka Zelenková