Chvíľa pre pesničku

Nevhodné do 12 rokov
Záznam z vystúpenia skupiny Lojzo.