Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých

Spieva Marie Rottrová.