Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých

Hrá a spieva Malokarpatská kapela.