Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých

Spieva skupina Plavci.