Boris a Brambor
Boris a Brambor

Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Pásmo operetných melódií s Miroslavom Dvorským, Štefanom Hudecom a Ľudmilou Braunovou.