Športová televízia
Športová televízia

Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Hrá a spieva Malokarpatská kapela.