Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spieva Peter a Júlia Hečkovci, Vašo Patejdl a Peter Nagy.