Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Slovenské ľudové piesne v podaní operných a operetných spevákov.