Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Hudobné návraty s Pavlom Hammelom.