Športová televízia
Športová televízia

Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Pesničky v podaní Pavla Hammela a skupiny Prúdy.