Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spieva Jitka Zelenková