Tour de France 2022
Tour de France 2022

AW v M - Andy Warhol v Mikovej

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky
Dokumentárny film o Andy Warholovi, maliarovi slovenského pôvodu, predstaviteľovi popartu.