Osobnosti slovenskej hudby

Hudobný dokument o živote a tvorbe skladateľa.