Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Osobnosti slovenskej hudby

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Hudobný dokument o živote a tvorbe skladateľa.
Prvá časť dokumentárneho filmu zostaveného z cenných filmových relácií z archívov STV, v ktorých hudobný skladateľ prof. Eugen Suchoň spomína na svoj život a tvorbu. Výpovede sú dokumentované aj ukážkami z divadelného predstavenia opery Krútňava v SND z roku 1968 v réžii Karola L.Zachara a ukážkou z filmového prepisu opery v réžii Tibora Rakovského, ako aj z ďalších raných opusov skladateľa.