Návraty k hereckým legendám

HD Európska tvorba
Ukážky hereckého majstrovstva Vlada Mullera, spomienky na jeho život,postoje a herecké začiatky, na spoluprácu s televíziou a na všetkých, ktorí kvalitu jej tvorby ovplyvnili.