Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Návraty k hereckým legendám

Vhodné pre všetkých HD
Ukážky majstrovstva hereckej osobnosti a jej spomienky na život, herecké začiatky, na spoluprácu s televíziou a na všetkých, ktorí kvalitu jej tvorby ovplyvnili.