Tour de France 2022
Tour de France 2022

Návraty k hereckým legendám

Vhodné pre všetkých
Spomienky legendárnej herečky Evy Kristínovej na život, hereckú tvorbu a ľudí, ktorí ju ovplyvnili.