Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Návraty k hereckým legendám

Vhodné pre všetkých HD
Ukážky hereckého majstrovstva legendárneho hercaJúliusa Pántika a priblíženie jeho osobnosti cez spomienky jeho dcér.