Návraty k hereckým legendám

Vhodné pre všetkých
Spomienky legendárnej herečky Maríny Kráľovičovej na život, hereckú tvorbu a ľudí, ktorí ju ovplyvnili. /K úmrtiu hereckej legendy Maríny Kráľovičovej/
Ukážky hereckého majstrovstva legendárnej herečky Maríny Kráľovičovej a jej spomienky na život, herecké začiatky, tajomstvo tvorby, na spoluprácu s televíziou a na všetkých, ktorí ju ovplyvnili.