Bratislavská lýra;Lýrové pódium (Bratislavská lýra)

Vhodné pre všetkých
Hudobné návraty - Vaša Patejdla a jeho hostí na Bratislavskej lýre.