Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Dubček - Krátka jar, dlhá zima

Dokudráma o významnej osobnosti našich novodobých dejín. Bez idealizovania, bez heroizovania - ľudsky presvedčivý portrét človeka, ktorý veril v možnosť demokratizácie totalitného režimu. A tak ho nevyhnutne musel stretnúť osud Ikara svojej doby.