Dubček - Krátka jar, dlhá zima

Dokudráma o významnej osobnosti našich novodobých dejín, ktorú sa tvorcovia rozhodli priblížiť hodnoverným spôsobom.