Tour de France 2022
Tour de France 2022

Spýtaj sa vašich (Spýtaj sa vašich: 68)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Dokumentárny film o udalostiach z 20. - 21. augusta 1968 cez neobyčajné osobné spomienky a zážitky bežných ľudí.
V novodobej histórii existujú dátumy, kedy si každý presne pamätá, čo vtedy robil a akú bola jeho bezprostredná reakcia. Jedným z týchto dátumov je 21. august 1968 – invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, komunistickou stranou označovaná za vstup spojeneckých vojsk, ktorý znamenal nasledovnú vojenskú okupáciu nášho územia a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem. Film Spýtaj sa vašich: 68 rozpráva o udalostiach z 20. - 21. augusta 1968 cez neobyčajné osobné spomienky a zážitky bežných ľudí.