Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Spýtaj sa vašich (Spýtaj sa vašich: 89)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Čo ste robili v novembri 1989?
Berieme za samozrejmé, že môžeme cestovať a udržiavať kontakt s celým svetom. To nás privádza k otázke, čo je vlastne to naše? Prečo sme dnes ako krajina tam, kde sme a čo tomu predchádzalo? Československo a jeho socialistickú minulosť považujeme za súčasť mentálnej výbavy našej krajiny, ktorá aj dnes potrebuje spoločenskú reflexiu. Udalosti novembra 1989 sú stále živými. Nielen medzi našimi starými rodičmi, ale aj kamarátmi a kolegami. Cez príbehy bežných ľudí, ktorí majú na tieto dni silnú spomienku, chceme vytrhnúť tieto zásadné udalosti z učebníc dejepisu a zasadiť ich do kontextu histórie rodín, ľudských osudov a ich skúseností, ktoré našu krajinu formujú dodnes.