Rok našej nádeje

Boris Zala, filozof a politológ hodnotí rok 1968 aj v medzinárodnom kontexte.