Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rok našej nádeje

Historik dr.Michal Štefanský spomína na schôdzu štátov Varšavskej zmluvy v marci 1968.