Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rok našej nádeje

O prijatí Alkčného programu v máji 1968 k štátoprávnemu usporiadaniu Československa.