Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rok našej nádeje

Nevhodné do 12 rokov
Noc, ktorá ovplyvnila nielen jednu generáciu. V spomienkach Jána Čomaja.