Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rok našej nádeje

Nevhodné do 12 rokov
Spomínanie spisovateľa Ladislava Ťažkoho a historika Michala Štefanského na situáciu po vstupe spojeneckých vojsk v roku 1968.