Tour de France 2022
Tour de France 2022

Rok našej nádeje

Nevhodné do 12 rokov
Boris Zala, filozof a politológ hodnotí rok 1968 aj v medzinárodnom kontexte.