Tour de France 2022
Tour de France 2022

Bratislavská nedeľa - marec 1968

Vhodné pre všetkých
Bratislavčania o demokratizačnom procese na jar 1968.
Bratislava, je skoré ráno 10.marca 1968. Televízny štáb vychádza o pol piatej do ulíc, aby celý deň zachytával atmosféru v hlavnom meste. V tomto filme dostávajú obyvatelia Bratislavy priestor na to, aby vyjadrili svoj názor na vznikajúci demokratizačný proces, na to, ako chápu pojmy sloboda, demokracia, životná istota.