EURO 2020
EURO 2020

Letecké dni SIAF 2018

Priamy prenos.