50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

S vetrom vo vlasoch

Nevhodné do 7 rokov
Poetický príbeh jedného leta o citovom vzplanutí chlapca a jeho dozrievaní.