Za siedmimi horami

Vhodné pre všetkých HD
Dokumentárny film o živote a diele keramikára Ignáca Bizmayera.