Za siedmimi horami

Vhodné pre všetkých HD
Dokument o komínoch v Modre ako architektonickom prvku.