Za siedmimi horami

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o práci reštaurátora Jozefa Lenharta na zámku v Bojniciach.