Za siedmimi horami

Vhodné pre všetkých HD
Umelecký dokument o krásach našej kultúrnej pamiatky - dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku.