Za siedmimi horami

Nevhodné do 12 rokov HD

Dokumentárny film o gazdovských koňoch a kováčovi Jánovi Veverčákovi zo Ždiaru.