Za siedmimi horami


Poetický zimný obrázok o tradičnom spôsobe zvážania sena po zasnežených stráňach.

Nájdete nás na Facebooku