Herec
Herec

Za siedmimi horami

Poetický zimný obrázok o tradičnom spôsobe zvážania sena po zasnežených stráňach.