Za siedmimi horami

Vhodné pre všetkých HD

Piesty zdobené ornamentami.