Za siedmimi horami

Nevhodné do 12 rokov HD
Dokumentárny film o gazdovských koňoch a kováčovi Jánovi Veverčákovi zo Ždiaru.