Za siedmimi horami

Nevhodné do 12 rokov
Dokumentárny film o práci reštaurátora Jozefa Lenharta na zámku v Bojniciach.