Jozef Trojan

O povojnových osudoch partizánskeho veliteľa Jozefa Trojana.