Jozef Trojan

Nevhodné do 12 rokov
O osudoch partizánskeho veliteľa Jozefa Trojana.