Za siedmimi dolinami

Vhodné pre všetkých HD
Poetický film o terchovských deťoch a Milanovi Laluhovi.