Za siedmimi dolinami

Vhodné pre všetkých HD

Poetický film o terchovských deťoch a Milanovi Laluhovi.